Coaching bij stress en overspannenheid

Het is belangrijk om zo snel mogelijk aan de slag te gaan met jouw gevoel van stress en overspannenheid om een verdere evolutie naar een effectieve burn-out te voorkomen. Wanneer de oorzaken van stress en overspannenheid in een vroeg stadium aangepakt kunnen worden kan in vele gevallen langdurige uitval op het werk vermeden worden. 

Stresscoaching richt zich op stressreductie in lichaam, geest en gedrag met als resultaat meer energie (lichaam), verhoogd concentratievermogen (geest), verbeterd zelfinzicht en zelfmanagement (gedrag). Je krijgt inzicht in wat bij jou stress veroorzaakt en verschillende patronen worden duidelijk.

Burn-out coaching

Burn-out coaching is een intensieve vorm van coaching, gericht op spoedig én verantwoord terugleiden naar werk of eventueel een andere levensinvulling. 

Tijdens de coaching wordt inzicht geboden in de oorzaken van stress en worden je vaardigheden om met stress om te gaan verbetert en versterkt. Er worden methoden aangeboden om stress te verminderen en burn-out te verhelpen.

Na de intensieve coaching behaal je volgende resultaten: je voelt eindelijk opnieuw rust in je hoofd, jouw energiebalans is grotendeels herstelt, jouw stressklachten zijn verminderd, je kan sneller op een verantwoorde manier re-integreren in je werk, je kan op een duurzame en betere manier omgaan met stress én de kans op herval is een stuk kleiner.

Bore-out coaching

Een relatief onbekend begrip op de werkvloer is een bore-out. Toch zijn er steeds meer werknemers die met deze stressgerelateerde ziekte geconfronteerd worden.

Een bore-out komt tot stand door een gebrek aan werkdruk en uitdaging in het werk. Je hebt het gevoel dat je je grenzen niet kan verleggen en te weinig uitdaging hebt in je job. Bore-out is even belastend en ongezond als een burn-out. De symptomen zijn  gelijkaardig, maar de oorzaak is verschillend. 

Tijdens het bore-out coachingstraject op maat van jouw persoonlijke situatie ontdek je hoe je jouw werksituatie op een positieve manier kan veranderen waardoor je opnieuw meer uitdaging en plezier kan ervaren.