Voor wie?

 

 • Heb je vaak schrik om te falen bij het uitvoeren van taken op het werk?
 • Breekt het zweet je uit als je moet spreken voor een groep?
 • Geraak je volledig in paniek als je een mondelinge voordracht moet doen?
 • Ben je soms zo bang om te mislukken of om niet aan de verwachtingen te voldoen dat je er hoofdpijn, maagkrampen of hartkloppingen van krijgt?
 • Stel je bepaalde taken altijd maar uit, uit schrik om te falen?

 

Heb je "JA" geantwoord op 1 of meer van bovenstaande vragen? Dan is de kans groot dat je faalangst hebt en kan je gebaat zijn bij faalangstcoaching om jouw faalangst onder controle te krijgen.

 

Faalangst op het werk

 

Faalangst in werksituaties kan zich op verschillende manieren uiten. Zo kan faalangst optreden wanneer je bang bent om te falen met taken op het werk. Dit is cognitieve faalangst. Bij cognitieve faalangst op het werk heb je schrik om negatief beoordeeld te worden op jouw prestaties door je werkgever, collega’s of zelfs familie of vrienden. Faalangst wordt hier vaak op twee manieren ervaren, namelijk wanneer

 • je schrik hebt onvoldoende kennis of de foute competenties voor een prestatie te hebben verworven
 • je de verworven kennis of competenties moet toepassen.

 

Faalangst kan zich daarnaast ook uiten als sociale faalangst. Hierbij ervaar je de angst om op een sociale wijze te worden afgewezen of een negatieve beoordeling te krijgen. Concreet wordt sociale faalangst op het werk ervaren wanneer je schrik hebt dat collega’s jou op sociaal vlak zullen afwijzen.

 

Wat houdt faalangstcoaching in?

 

Ieder coachtraject wordt op maat gemaakt. Samen stellen we een traject samen aan de hand van uw vragen en behoeften. 

 

Het oriëntatiegesprek

 

Het gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek dient als kennismaking. Ik beluister jouw individuele situatie.

Samen inventariseren we 

 • welke doelen u wilt behalen en waarom
 • wat u uit het coachtraject wilt halen (wanneer heeft het coachtraject naar uw idee zijn doelen bereikt? Wat is uw ideale situatie?)
 • welke aanpak hier het beste bij past

Aan het eind van het gesprek kan jij beslissen of faalangstcoaching iets voor jou is. Als dit zo is, kan je beginnen aan jouw coachtraject.

 

Het coachtraject

 

Het coachingstraject gebeurt individueel en omvat een achttal sessies van een uur.

Tijdens het coachtraject werken we samen aan jouw doelstellingen en competenties door middel van coachgesprekken, reflectie-oefeningen en opdrachten. In overleg is het tevens mogelijk om een test af te nemen.

In de training gaan we na welke denkpatronen een rol spelen in je faalangst en trachten we deze denkpatronen om te buigen naar realistische doelen. Daarnaast is er ook ruimte voor relaxatietechnieken en communicatieve vaardigheden.

Samen trachten we een passend en realistisch plan van aanpak op te stellen en in de praktijk te brengen. Hierbij gaan we constant reflecteren op jouw eigen doen en bekijken we of je op de goede weg bent.

Na elke sessie ga je met een aantal oefeningen aan de slag. Het slagen van het coachtraject is afhankelijk van jouw eigen motivatie en inzet!

 

Eindevaluatie


In het laatste gesprek zullen reflecteren we samen op het coachtraject en het proces. Zijn de doelen behaald? Hoe ver bent u en wat wilt u nog aan pakken in de toekomst?

Wanneer gewenst kunnen we een follow-up gesprek inplannen na een bepaalde tijd, om nog eens samen te komen en te bespreken hoe het gaat.

 

Wat kost het?

 

Het coachingstraject gebeurt individueel en omvat een achttal sessies van een uur

Per sessie van 1 uur betaal je 55 euro.

 

Starten met het aanpakken van jouw faalangst?

 

 1.  Laat me weten dat je klaar bent om werk te maken van jouw faalangst. Neemcontactmet me op om een gratis kennismakingsgesprek in te plannen. 
 2. Tijdens een gratis kennismakingsgesprek van 20 à 30 minuten luister ik naar jouw verhaal. Ook krijg je tijdens dit gesprek alle informatie over de aanpak, recht op loopcheques, ...
 3. We plannen telkens 1u individuele coaching, gespreid over een periode van 4 à 6 maanden - dit in functie van jouw behoeften. Aan het einde van het traject sta je veel sterker in je schoenen en heeft jouw zelfvertrouwen een enorme boost gekregen.