Individuele coaching is een krachtige methodiek om de talenten, het potentieel en de valkuilen van jouw medewerkers tot ontwikkeling te brengen. Het is gericht op het beter functioneren en presteren in de werkomgeving.

Stress Reductie Programma

Het Stress Reductie Programma is een kort, individueel traject voor medewerkers met stress- en burn-out klachten, gericht op snel herstel en het versterken van de lichamelijke, emotionele en mentale draagkracht en vitaliteit. Dit met oog op de preventie van  langdurig ziekteverzuim.

De focus ligt op persoonlijke stress situaties. We gaan op zoek naar de specifieke stressoren en hoe men hier gezond op kan reageren. Er wordt telkens gewerkt met het vaststellen van persoonlijk doelen waar gedurende de looptijd van het traject aan gewerkt wordt.

Career coaching

Wil je jouw medewerkers bewust leren omgaan met hun loopbaan, hen in beweging brengen en zo uw organisatie klaarstomen voor de toekomst? 

In career coaching  begeleid ik jouw medewerkers op vlak van persoonlijke ontwikkeling. Ik breng hen in beweging, laat hen groeien en stel zo hun inzetbaarheid in uw bedrijf veilig.


Dit met als resultaat: meer motivatie, werkgeluk, betrokkenheid en perspectief in uw organisatie. Een beter zicht op uw talentpool waardoor u personen gericht kan laten doorgroeien. En tot slot kunnen medewerkers klaargestoomd worden voor sleutelposities in jouw organisatie. 

Coaching leidinggevenden

De thema’s van deze specifieke individuele coaching  kunnen zeer uiteenlopend zijn. Het gaat steeds om het aanscherpen van vaardigheden en competenties van een leidinggevende in de professionele context, zoals sturend en coachend leiding geven, helder communiceren, omgaan met verandering, beter beslissingen nemen...

Het doel van de coaching wordt steeds vastgelegd in samenspraak met de leidinggevende en jij als werkgever.

Coaching na agressie-incident

Agressie is een  realiteit waar elke organisatie in meer of mindere mate mee te maken krijgt. Ondanks preventieve maatregelen is agressie nooit volledig te vermijden. De gevolgen zijn soms ernstig. Niet alleen voor wie persoonlijk betrokken is, maar ook voor de organisatie en haar kernopdracht. 

De objectieve schade is zichtbaar en meetbaar, de subjectieve schade is niet direct zichtbaar. Het is wat we noemen ‘de blauwe plekken aan de binnenkant’. Dit zijn de emoties die op gang worden gebracht door de confrontatie met agressie en geweld. Die emoties zullen, indien ze niet voldoende verwerkt worden, een rol gaan spelen in het functioneren van de betrokken medewerker. Goede nazorg van de medewerker helpt betrokkene om sneller het werk opnieuw op te kunnen nemen. 

De inhoud en de duur van de coaching wordt steeds aangepast aan de specifieke situatie en is dus steeds maatwerk.