Begeleiding en advies voor organisaties die actief willen inzetten op meer vitaliteit en werkplezier bij hun medewerkers.

Begeleiding bij re-integratietrajecten

Niet alleen mensen aan het werk kunnen houden met aandacht voor hun welzijn is een opdracht voor werkgevers. De terugkeer van werknemers na een (langdurige) periode van ziekte is een proces dat ernstige aandacht vraagt.

Re-integratie begeleiding na burn-out is een traject waarbij we medewerkers die zijn uitgevallen door langdurige ziekte begeleiden om de draad terug op te nemen. Het traject verloopt in nauw overleg tussen het bedrijf, de leidinggevende en de medewerker.

Dit traject  omvat 3 sporen, nl. het aanbieden van praktische inzichten in 'hoe omgaan met medewerkers die langdurig ziek zijn' en ' hoe positief contact houden'. Het tweede spoor heeft betrekking op het voorbereiden van de concrete re-integratie van uit wederzijds vertrouwen. Tot slot wordt de focus gelegd op het verankeren van de re-integratie nadat de werkhervatting opgestart is.  

Stress en vitaliteit spreekuur

Iedere medewerker krijgt regelmatig te maken met stress tijdens het werk. Indien werkstress chronisch of te intens wordt, dan kan dat leiden tot overspannenheid en zelfs burn-out. 

Een stress spreekuur geeft uw medewerkers de mogelijkheid om te praten over de stress in hun werk en leven. Korte persoonlijke coaching geeft inzicht in de oorzaken van hun werkstress. Indien er ernstige risico's op burn-out gedetecteerd worden, kan een uitgebreider persoonlijk coaching traject op maat worden aangeboden.

Tijdens het vitaliteit spreekuur kan de medewerker een vragenlijst over zijn leefstijl invullen, waarna de antwoorden persoonlijk worden doorgenomen. Aan de hand van de antwoorden, volgt een advies op maat. Met kleine aanpassingen, kun je stressvrijer en vitaler werken en leven.

Het installeren van een spreekuur in uw organisatie is een effectieve actie om stress vroegtijdig te detecteren en langdurig ziekteverzuim te voorkomen.